kinh thánh cho mọi ngườiTag: 

15 Đoạn Kinh Thánh cần nhớ cho mọi Kitô hữu

15 Đoạn Kinh Thánh cần nhớ cho mọi Kitô hữu

CN, 01 / 2018 5:15 Chiều
Mười lăm đoạn kinh thánh cho mọi người để hiểu thiên tính của Chúa, tình yêu và lòng khoan dung của Ngài đối với chúng ta. 1- Khởi thủy Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất (St 1,1) 2- Đức Chúa đ...