kinh tân ướcTag: 

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước (P3)

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước (P3)

T4, 08 / 2017 11:10 Chiều
TIN MỪNG THEO THÁNH LU-CA Lc 1:35 Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Lc1:38 ̶...