kinh sáng danhTag: 

Kinh Sáng Danh và Kinh Lạy Cha trong Tràng Hạt Mân Côi

Kinh Sáng Danh và Kinh Lạy Cha trong Tràng Hạt Mân Côi

T3, 10 / 2017 11:43 Chiều
Sau mỗi chục Kinh Kính Mừng với ý nghĩa trình bày trong ngày mồng tám, chúng ta lại tôn vinh Ba Ngôi cực trọng Thiên Chúa trong kinh Sáng Danh, với ý tán tụng Chúa là Đấng hằng có đ...