kinh rước lễ thiêng liêngTag: 

Lợi ích lớn lao của Rước Lễ Thiêng Liêng

Lợi ích lớn lao của Rước Lễ Thiêng Liêng

T5, 01 / 2018 5:54 Chiều
Rước Lễ thiêng liêng là bảo tồn đời sống Thánh Thể và tình yêu liên tục cho người mến yêu Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ việc Rước Lễ thiêng liêng, các ước muốn yêu đương kết hợp với Chúa của linh hồn...