kinh lan hat man coiTag: 

Tại sao chúng ta phải lần hạt Mân Côi?

Tại sao chúng ta phải lần hạt Mân Côi?

T2, 10 / 2017 12:25 Chiều
Trong giây phút thanh vắng này, bên chân Mẹ đây, chúng ta cùng nhau tìm lại những lý do: “Tại sao tôi phải lần hạt Mân côi”, để rồi xác tín và sống trọn vẹn với chuỗi Mân côi hơn. Trước hết: ...