kinh giai thoatTag: 

Kinh Chữa Lành Và Giải Thoát

Kinh Chữa Lành Và Giải Thoát

CN, 02 / 2018 11:46 Sáng
Lậy Cha trên trời, con đến trước mặt Cha như một đứa con cần đến sự trợ  giúp của Cha. Con có những nhu cầu về thể chất, tình cảm, tinh thần, và giữa các cá nhân. Lậy Cha, phần nhiều khó khăn này gây ...