kinh gia đình thánh giaTag: 

Kinh Nguyện Gia Đình

Kinh Nguyện Gia Đình

T5, 01 / 2018 12:41 Chiều
Tâm Thư của các Đức giám mục Việt Nam đang được gửi đến các Gia đình Công giáo, với chủ đề “Gia đình: Ơn gọi Tình yêu và sứ vụ thương xót”, bắt đầu bằng việc xác nhận lại “vẻ đẹp và tầm quan trọng của Hôn n...