kinh dang gia dinh cho duc meTag: 

Kinh dâng Gia đình cho Trái Tim Mẹ

Kinh dâng Gia đình cho Trái Tim Mẹ

T2, 01 / 2018 10:31 Sáng
Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết, xin...