kinh chúa thánh thầnTag: 

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Chúa Thánh Thần

T4, 11 / 2017 9:19 Chiều
Về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Hội Thánh, Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: “Ðời sống luân lý Kitô hữu là đời sống “trong Ðức Kitô”  và “trong Chúa Thánh Thần” . Nói một cách c...