kinh cầu đi đường bình anTag: 

Lời cầu nguyện trước khi lái xe

Lời cầu nguyện trước khi lái xe

CN, 01 / 2019 12:06 Sáng
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dẫn đưa chúng con đến nơi an toàn và đúng giờ, Khi chúng con lái xe, Xin Chúa dẫn đường, và giữ gin chúng con an toàn. Lạy Chúa Giêsu, Xin Chúa ban cho con đư...