kinh cáo mìnhTag: 

Đấm ngực mấy lần khi đọc kinh Cáo mình?

Đấm ngực mấy lần khi đọc kinh Cáo mình?

T3, 01 / 2018 7:28 Chiều
Hỏi: Trong bản dịch mới của Thánh Lễ theo Sách Lễ Rôma bằng tiếng Anh, tôi ngạc nhiên về thiếu quy định số lần đấm ngực trong Kinh Cáo mình. Sách lễ cho thấy rằng những ai đọc kinh Cáo mình đều đ...