hỏa ngục có thậtTag: 

Hỏa Ngục Có Thật Không Hay Bịa Đặt Để Hù Dọa?

Hỏa Ngục Có Thật Không Hay Bịa Đặt Để Hù Dọa?

T3, 01 / 2018 5:46 Chiều
Bài chia sẻ này gồm vài chứng cớ mạnh mẽ và khủng khiếp mà các thánh nhân đã được mặc khải và trực tiếp cảm nghiệm thực tế về nơi ở ngùn ngụt lửa của ma quỷ. Các mặc khải này đã được Giáo hội chuẩn nhận vì ho...