hinh chua giang sinhTag: 

Ý nghĩa của hang đá Giáng sinh

Ý nghĩa của hang đá Giáng sinh

T6, 12 / 2017 11:40 Chiều
Cha Laurent Stalla-Bourdillon đã có một bài viết trên báo Le Figaro về việc đặt hang đá nơi công cộng tại Pháp. Vấn đề nền tảng là : hang đá diễn tả điều gì ? Đây phải chăng là một biểu tượn...