hiệu lực cầu nguyệnTag: 

Hiệu Lực Lời Cầu Nguyện

Hiệu Lực Lời Cầu Nguyện

T2, 09 / 2017 11:23 Chiều
Cha Phêrô Bouchange kể chuyện chính cha đã chứng kiến: Một mụ đàn bà có chuyện xích mích với anh ruột thành cãi lộn nhau đến nỗi sinh thù oán không sao làm hòa được, đến nỗi mụ nghỉ luôn c...