glcg 2352Tag: 

Thủ dâm thì có phạm tội?

Thủ dâm thì có phạm tội?

T7, 01 / 2018 9:50 Sáng
Hơn bao giờ hết luân lý Công giáo về giới tính đang đứng trước một thách đố lớn lao khi đối diện với cuộc cách mạng về tình dục. Với một trào lưu chủ trương sống phóng túng, và không còn coi thủ dâm là m...