Tag: Giáo xứ Ngưỡng Nhân

Thông tin về Giáo xứ Ngưỡng Nhân tại Nam Định.

Theo các bậc tiền bối, khi xưa Ngưỡng Nhân là vùng đất ruộng phì nhiêu, tre trúc um tùm và có một số giáo dân từ Trà Lũ, Trực Ninh, Phát Diệm, Thanh Hóa và Hà Nội đến sinh sống. Thấy vậy Cha già Trương, Cha già Cẩm và Cha già Dụ coi xứ Quất Lâm đã quy tụ các gia đình và tổ chức dựng một ngôi thánh đường nhỏ vào khoảng năm 1626 – 1627.

Giáo xứ Ngưỡng Nhân - Ảnh 1
Giáo xứ Ngưỡng Nhân – Ảnh 1

Giáo họ nhận ngày Sinh Nhật Đức Mẹ làm quan thầy và kính vào ngày mồng 8 tháng 9 dương lịch hàng năm. Vì thế ban đầu Ngưỡng Nhân được gọi là họ Sinh Nhật Đức Bà. Sau đó, các Cha đổi thành Ngưỡng Nhân, nghĩa là ngưỡng vọng các nhân đức của Mẹ Thiên Chúa. Khi mới thành lập, Ngưỡng Nhân là một giáo họ thuộc giáo xứ Quất Lâm, nhưng đến năm 1904 Ngưỡng Nhân thuộc về xứ Sa Châu.

Giáo xứ Ngưỡng Nhân - Ảnh 2
Giáo xứ Ngưỡng Nhân – Ảnh 2

Vào thời vua Tự Đức ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao, giáo xứ Ngưỡng Nhân đã có 52 tín hữu bị bắt và đã chấp nhận đổ máu đào làm chứng cho Chúa. Hiện nay hài cốt các ngài đã được đưa về an táng tại khuôn viên thánh đường giáo xứ trong số đó có 44 hài cốt được đưa từ Quỳnh Côi về, 36 vị được biết rõ tên tuổi và 16 vị chưa tìm được tên tuổi được an táng tại thánh địa giáo xứ.