giáo phái đức chúa trời mẹTag: 

Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ

Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ

CN, 12 / 2017 11:59 Sáng
Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ đến tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 21. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của tà giáo này được ghi nhận đầu tiên vào khoảng năm 2007, riêng tại Hà Nội, có lẽ nó đã bắt đầu...