giáo hội chính thống ngaTag: 

Đôi Nét Về Chính Thông Giáo

Đôi Nét Về Chính Thông Giáo

T3, 04 / 2018 11:33 Chiều
Danh xưng Chính Thống “Orthodoxy” được dùng trước tiên để chỉ lập trường của các giáo đoàn đã tham dự các Công đồng đại kết (Ecumenical Councils) Nicêa I (325), Ephêsô (431), và nhất là Chalce...