gap go duc kitoTag: 

Chúng ta gặp gỡ Chúa mỗi ngày ở đâu?

Chúng ta gặp gỡ Chúa mỗi ngày ở đâu?

T7, 02 / 2018 6:41 Chiều
Đức Giêsu cũng là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình”, Ngài đang gào thét nơi con người nạn nhân bị trấn lột và nằm vất vưởng trên đường. Chúa Giêsu cũng đang hiện diện nơi một thành viên nào đó tron...