gan chua honTag: 

Những điều cần thiết để bạn đến gần Chúa hơn

Những điều cần thiết để bạn đến gần Chúa hơn

T4, 04 / 2018 1:16 Sáng
1/ Hàng ngày bạn hãy để ra vài phút và đừng nói gì cả. Bạn hãy thực tập việc nghĩ về Chúa. Và để việc thực hành này giúp bạn dễ dàng thấm nhuần ơn thiêng liêng. 2/ Cất lời cầu nguyện. Bạn chỉ dùng n...