đức mẹ làm phép lạTag: 

Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Qua Tràng Hạt Mân Côi

Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Qua Tràng Hạt Mân Côi

CN, 02 / 2018 11:03 Sáng
Đây là chuyện của đứa con hoang đàng mà Mẹ tìm được và đưa nó trở về bên lòng Cha nhân từ. Mẹ đã “trói” nó lại bằng giây xích tình yêu để nó không bao giờ xa lìa Cha nó nữa. “Giây x...
Phép Lạ Trừ Quỷ: Đức Mẹ Việt Nam

Phép Lạ Trừ Quỷ: Đức Mẹ Việt Nam

T3, 01 / 2018 11:27 Sáng
Têrêsa Trần Thị Kim The, 25 tuổi ở An Khê, tỉnh Gia Lai, giáo phận Kontum bị quỷ ám đã tám năm, lần thứ ba cùng chồng là Vinsentê Nguyễn Xuân Phát ra La Vang khấn Mẹ, vào dịp Tuần Thánh n...