dong thua sai bac ai chua kitoTag: 

Những dòng Thừa Sai Bác Ái của người nghèo

Những dòng Thừa Sai Bác Ái của người nghèo

T5, 12 / 2017 4:52 Chiều
Hơn 40 năm hiện diện tại Việt Nam, dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô như cánh tay nối dài của Mẹ Têrêsa Calcutta, tiếp tục sứ mạng phục vụ những người nghèo nhất trong số người nghèo. THEO BƯỚC C...