dong chua cuu the ky dongTag: 

Chứng từ ơn Đức Mẹ ban từ ngôi mộ cha linh hướng

Chứng từ ơn Đức Mẹ ban từ ngôi mộ cha linh hướng

T4, 10 / 2017 12:09 Sáng
Nhân tháng hoa Đức Mẹ tôi xin gởi đến bài viết một số phép lạ Chúa ban cho gia đình tôi qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Từ khi sinh ra tôi là một đứa trẻ tật nguyền vì lưỡi tôi ngắn nên không phá...