đồi thánh giáTag: 

Vẻ Đẹp Huyền Bí Đồi Thập giá ở Lituania

Vẻ Đẹp Huyền Bí Đồi Thập giá ở Lituania

T5, 10 / 2017 6:55 Chiều
Đồi Thập Giá đã bất chấp và đã khuất phục được chế độ chuyên chế bạo ngược vô thần xô-viết. Đỉnh cao của sự khá ng cự ở Lituania: đồi này cắm đầy thánh giá bằng gỗ, bằng sắt, dấu tích nhắc cho du khách nhớ đứ...