đọc kinh tối thứ 7Tag: 

Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình Ngày Thứ Bảy

Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình Ngày Thứ Bảy

T7, 11 / 2017 6:42 Chiều
01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, ...