đọc kinh lòng thương xót 3 giờ chiềuTag: 

Cách Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa Giêsu

Cách Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa Giêsu

T4, 04 / 2018 4:30 Chiều
Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót được Chúa Giêsu truyền cho chị nữ tu Faustina Kowalska người Balan vào ngày 22, tháng 2, năm 1931. Qua thông điệp này, Chúa muốn chúng ta biết rằng...