doc kinh cho nguoi moi qua doiTag: 

Về việc xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn

Về việc xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn

T2, 01 / 2018 7:39 Chiều
“Việc cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời đã có từ thời Cựu Ước và được Giáo Hội Chúa Kito duy trì đến ngày nay là một việc làm rất cần thiết của người Kito hữu. Chúng ta có nhiều cách làm hữu í...