đó là lời chúaTag: 

Người Đọc Sách Thánh Trong Thánh Lễ

Người Đọc Sách Thánh Trong Thánh Lễ

T4, 01 / 2018 9:36 Sáng
Người đọc Sách Thánh hay còn được gọi là độc viên Sách Thánh là người thi hành tác vụ công bố Lời Chúa (qua các Bài đọc) trong Thánh lễ. Đây là một ơn gọi được Thiên Chúa kêu mời dành cho những ng...