đi lễ nhà thờ như thế nàoTag: 

Đi Lễ Để Làm Gì ?

Đi Lễ Để Làm Gì ?

CN, 05 / 2018 5:13 Chiều
Đi lễ nhà thờ thời Phây búc, Zalô, A gù, Gu gờ… Đi lễ nhà thờ thời Samsung, Iphone, Apple, Oppo… ĐI LỄ ĐỂ LÀM GÌ? Ở 1 Giáo xứ nọ, CHA XỨ đọc xong Tin Mừng, rồi bắt đầu giảng. ...