dhy nguyen van thuanTag: 

Chi Tiết Phép Lạ ĐHY Nguyễn Văn Thuận Tại Denver

Chi Tiết Phép Lạ ĐHY Nguyễn Văn Thuận Tại Denver

T3, 05 / 2018 10:31 Chiều
Ngày 12 tháng 11 năm 2010, đài EWTN và báo điện tử Công Giáo CNA đã đăng chi tiết về phép lạ của ĐHY Nguyễn Văn Thuận tại Denver, Colorado như sau: Các bác sĩ đã tuyên bố anh Jos...