đạo thiên chúa có thờ ông bà khôngTag: 

Theo đạo có được thờ cúng ông bà tổ tiên không?

Theo đạo có được thờ cúng ông bà tổ tiên không?

T3, 12 / 2017 9:31 Sáng
Hỏi 447 Cho em hỏi! Nhà em không theo đạo nào cả, chỉ là thờ cúng giỗ ông bà đã khuất thôi. Và em quen một người theo đạo công giáo. Nhà anh ấy buộc em phải theo đạo mới cưới nhau. Vậy cho em...