đạo gốc là gìTag: 

PHẦN THƯỞNG ĐÁNG GIÁ CHO ANH CHÀNG ĐẠO ” GỐC “

PHẦN THƯỞNG ĐÁNG GIÁ CHO ANH CHÀNG ĐẠO ” GỐC “

CN, 05 / 2018 7:37 Chiều
Có anh chàng hàng tuần đi lễ Chúa Nhật, mặc dù trong Nhà thờ CÒN RỘNG THÊNH THANG, nhưng anh vẫn không chịu vào nhà thờ dự lễ, mà lần nào cũng ngồi dưới gốc cây. Rồi anh Dự lễ thì ít, mà hú...