đạo đức giảTag: 

Đạo Đức Giả Là Gì?

Đạo Đức Giả Là Gì?

T6, 12 / 2017 6:15 Sáng
Cái gì cũng có thể làm giả, kể cả Đạo đức và đời sống Đạo. CHÚA CHÚC DỮ VÀ NGUYỀN RỦA NHỮNG KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ NHƯ SAU: “KHỐN CHO NGƯƠI HỠI NHỮNG KẺ GIAN ÁC, TÀ TÂM, HÌNH THỨC BỀ NGOÀI, GIẢ HÌNH, ĐẠO ĐỨC...