đạo công giáo dạy ta điều gìTag: 

Đạo Công giáo không dạy chúng ta phải sống tốt?

Đạo Công giáo không dạy chúng ta phải sống tốt?

T3, 12 / 2017 9:34 Sáng
Hỏi 433: Thưa cha, con nghe một cha giảng tĩnh tâm Mùa Vọng vừa qua tại một họ đạo thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh rằng, Đạo Công giáo không dạy chúng ta phải sống tốt, con nghe sao choáng váng, b...