dâng lễ vật trong thánh lễTag: 

Trong Thánh Lễ, Quyên Góp Tiền Thau Khi Nào?

Trong Thánh Lễ, Quyên Góp Tiền Thau Khi Nào?

T4, 01 / 2018 8:31 Chiều
Từng hỏi một số người Công giáo Việt Nam rằng trong Thánh Lễ thì quyên góp tiền thau khi nào, chúng tôi thường nhận được câu trả lời là khi cha đang giảng hay đang khi đọc kinh Tin kính. Câu t...