dẫn chứng về sức mạnh của lời nóiTag: 

Sức Mạnh Của Lời Nói

Sức Mạnh Của Lời Nói

T7, 09 / 2017 1:28 Sáng
“Ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc,thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa.” (1 Pr 3,10) Cũng như tư tưởng là một sức mạnh tạo nên những hệ quả...