đặc ân thánh phaolôTag: 

Đặc ân thánh Phaolô trong hôn nhân là gì?

Đặc ân thánh Phaolô trong hôn nhân là gì?

CN, 02 / 2018 11:23 Chiều
Ðặc ân Thánh Phaolô là tên gọi một phương thế tháo gỡ hôn phối của Giáo Hội. Ðặc ân Thánh Phaolô tháo gỡ những hôn phối đã cử hành giữa hai người không phải là Công giáo, chưa rửa tội bao giờ (dù ...