cứu rỗiTag: 

Thế nào là tin để được cứu rỗi?

Thế nào là tin để được cứu rỗi?

T2, 01 / 2018 12:40 Chiều
Hỏi: xin cha giải thích thêm về quan niệm cho rằng chỉ cần tin Chúa Kitô là được cứu rỗi, chứ không cần phải làm gì thêm về phía con người. Trả lời : Cứu rỗi là hy vọng hạnh phúc của mọi  người ...