cuoc doi dang hienTag: 

Những bước đi của đời dâng hiến

Những bước đi của đời dâng hiến

T7, 03 / 2018 11:34 Chiều
Những bước đi của đời dâng hiến “Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”.(Mt 19,27) Câu nói rất ngắn của thánh Phêrô trong Tin Mừng hôm nay đã lược toát lên tất cả ý hướng của cuộc đ...