cuoc doi cha truong buu diepTag: 

Kinh Cầu Cha Trương Bửu Diệp

Kinh Cầu Cha Trương Bửu Diệp

T2, 06 / 2019 1:20 Sáng
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng hằng hữu / chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam / một vị mục tử nhân hiền / là Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Là một KiTô hữu, / Cha đã sống xứ...