cùng đón chúa xuânTag: 

Nghi Thức: Mừng Đón Chúa Vào Gia Đình Đêm Giao Thừa

Nghi Thức: Mừng Đón Chúa Vào Gia Đình Đêm Giao Thừa

T4, 01 / 2018 1:00 Chiều
Mừng Xuân mở đầu cho một Năm Mới, chúng ta cử hành nghi lễ đón Chúa vào trong gia đình và cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà. Sau đó chúc tuổi Ông Bà Cha Mẹ. MỪNG ĐÓN CHÚA VÀO GIA ĐÌNH ĐÊM GIAO ...