công vụ tông đồTag: 

Thánh Linh Trong Tông Đồ Công Vụ Là Như Thế Nào?

Thánh Linh Trong Tông Đồ Công Vụ Là Như Thế Nào?

T6, 12 / 2017 11:59 Chiều
Nhập đề Ngày ấy, trong cuộc hành trình truyền giáo lần III, thánh Phao-lô đến E-phê-sô và gặp một ít môn đồ của Gio-an, ngài hỏi họ: Khi tin đạo, các ông có chịu lấy Thánh Thần không? Họ đá...