chúa thánh thần trong cựu ướcTag: 

Hình Ảnh Biểu Trưng Về Chúa Thánh Thần Là Gì?

Hình Ảnh Biểu Trưng Về Chúa Thánh Thần Là Gì?

T3, 05 / 2018 5:09 Chiều
“Thánh Thần” là danh xưng của Đấng chúng ta phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Hội Thánh đã nhận danh xưng này từ Chúa Giêsu và tuyên xưng danh này trong bí tích ...