chúa nhân từTag: 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

T4, 12 / 2017 11:48 Sáng
Theo lẽ tự nhiên, cuối năm, người ta thường hay ngồi lại để tính sổ, thanh toán với nhau những điều cần thiết. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng cần phải ngồi lại để tính sổ với Chúa về nhữn...