chúa giêsu thánh thểTag: 

Cầu Cùng Chúa Giêsu Thánh Thể

Cầu Cùng Chúa Giêsu Thánh Thể

T5, 05 / 2018 3:29 Chiều
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa hằng ao ước ban cho chúng con ơn bình an. Ơn bình an là hệ quả của một đời sống công bình bác ái. Ơn bình an của “lương tâm không hề trách con điề...