chúa giêsu lòng thương xótTag: 

Kính Lòng Thương Xót Chúa

Kính Lòng Thương Xót Chúa

T6, 03 / 2018 11:46 Chiều
Cách Đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa Giêsu Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 1 Kinh Lạy Cha 1 Kinh Kính Mừng 1 Kinh Tin Kính Chuỗi Lòng Thương Xót: Lạy Cha Hằng Hữu, con...