chúa có thật khôngTag: 

Chúa có thật và Ma quỷ cũng có thật

Chúa có thật và Ma quỷ cũng có thật

T4, 11 / 2017 11:39 Chiều
Già nửa cuộc đời, tôi nay 52 tuổi mới nhận ra một điều: “Trên thế gian này không điều gì là không thể xảy ra”. Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo ở nông thôn nghèo, quê gốc ở Thái Bình. ...