cha trương bửu diệp được phong thánh khi nàoTag: 

Tiểu Sử Cha Phanxico Trương Bửu Diệp

Tiểu Sử Cha Phanxico Trương Bửu Diệp

T2, 06 / 2019 1:56 Sáng
Cha Phanxicô X. Trương Bửu Diệp Một mẫu gương mục tử sống chết vì đoàn chiên (1897 – 1946) Ai đã từng đến du lịch ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có lẽ sẽ không thể bỏ qua một điểm hành hương nổi ...