cha tran dinh longTag: 

Những điều bạn cần biết về Cha Giuse Trần Đình Long

Những điều bạn cần biết về Cha Giuse Trần Đình Long

T6, 04 / 2018 12:16 Chiều
Cha Trần Đình Long với linh đạo Lòng Chúa Thương Xót, có tài trong giảng phòng thu hút hàng ngàn người quy tụ về nghe giảng, thánh lễ thì kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Thế mà dòng người cứ ...