cầu nguyện như thế nàoTag: 

Thế Nào Là Cầu Nguyện ?

Thế Nào Là Cầu Nguyện ?

T6, 11 / 2017 8:16 Chiều
Cầu nguyện là lắng tai nghe tiếng Chúa nói với ta Cầu nguyện là sẵn sàng để Chúa có thể nói với ta những gì Người muốn nói Cầu nguyện là phó thác để Chúa có thể làm ở trong ta những gì Người muốn là...